Nhựa VNK’S tổng kết năm 2022, triển khai kế hoạch năm 2023

Ngày 16/1/2023, CTCP Nhựa Quốc tế K’S VN đã tổ chức Lễ tổng kết năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023 tại nhà máy K’S VN, tại tỉnh Ninh Bình. Buổi lễ có sự tham dự của Liên đoàn lao động tỉnh, công đoàn khu công nghiệp Ninh Bình, Ban Lãnh đạo và CBCNV của Công ty. 

Tại buổi lễ, thay mặt Ban lãnh đạo, Giám đốc công ty Nguyễn Thị Giang đã tổng kết những hoạt động đã đạt được cũng như đề ra các kế hoạch và mục tiêu trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

Trong năm vừa qua, mặc dù gặp những khó khăn chung do tác động của tình hình kinh tế trong và ngoài nước nhưng dưới phương hướng chuyển đổi kịp thời của ban giám đốc công ty, cũng như sự đoàn kết, nỗ lực của toàn bộ công nhân viên trong ty công ty đã đạt được những thành công nhất định.

Cũng tại buổi Lễ tổng kết, Ban Lãnh đạo công ty đã đề ra những mục tiêu mới về sản xuất và kinh doanh trong năm 2023, khuyến khích và thúc đẩy các ý tưởng cải tiến sáng tạo trong hoạt động sản xuất và kinh doanh của CBCNV, chú trọng trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Một số hình ảnh tại buổi tổng kết:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ZALO